Bestuurdersaansprakelijkheid

BA Management biedt bijzonder ruime dekkingen​:

Burgerlijke Aansprakelijkheid

  • Alle financiële klachten gericht tegen alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders zijn gedekt. Ook de bestuurders van dochtermaatschappijen of verwante verenigingen zijn gedekt.
  • Uw klant kan rekenen op aanzienlijke vergoedingen, tot 1 500 000 euro.
  • Bij overlijden of onbekwaamheid van de verzekerden dekt BA Management ook de aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, de erfgenamen, de wettige echtgeno(o)t(e) en de wettelijk samenwonende partner.

Verdedigingskosten

Bij een burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve procedure voor de rechtbank nemen we alle kosten ten laste: voor het onderzoek, de procedure, het ereloon van raadgevers, advocaten en experts …

Reputatieherstel

We vergoeden de erelonen, kosten en uitgaven van een externe communicatiedeskundige om imagoschade van uw klant te beperken.

Gezamenlijke eis tegen een verzekerde en de verzekeringnemer

In dat geval betalen wij de verdedigingskosten volledig terug indien de verzekerde (de aansprakelijke bestuurder) en de verzekeringnemer (de vennootschap) door dezelfde advocaat worden verdedigd.

Filialen – verwante verenigingen

Dekking van de financiële gevolgen van de vorderingen tot schadevergoedingen tegen een of meer verzekerden wegens fouten begaan in de uitoefening van hun functie als bestuurder van een filiaal of verwante vereniging.

De aansprakelijkheid van de bestuurder blijft gedekt, ook bij claims m.b.t. vennootschappen betrokken bij een fusie, een overname of een spin-off van de vennootschap(pen) waarvan hij nu bestuurder is.

Tewerkstellingsfouten

We verzekeren de financiële gevolgen (ook morele schade) en de verdedigingskosten als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor onrechtmatig ontslag, discriminatie, pesterijen … behalve als er sprake is van opzet.

Bekijk onze partnermaatschappij AG Insurance

AG Insurance

Lid van Aquilae

Wat is Aquilae?

Dekerf & Partners is lid van de makelaarsverenging Aquilae. Door dit netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen we onze werking voortdurend professionaliseren en vernieuwen. Meer info vindt u www.aquilae.be.

1959 – het begin

In 1959 start Gilbert Dekerf als spaaragent. Eerst in Laken en nadien in Ternat. Hij zorgt ervoor dat de naam Dekerf synoniem wordt met betrokkenheid en service op maat van de klant. Hij verbreedt zijn activiteiten en bouwt een verzekeringsportefeuille uit. Die geeft hij in september 1987 door aan zijn zoon Dirk.

In 1989 openen de kantoren in de Statiestraat in Ternat. Tien jaar later nemen wij, Dirk Dekerf en Joske Mahieu, ook het bankagentschap over. Vader Gilbert en moeder Monique kunnen nu genieten van een mooi pensioen.

In 2009 breiden we uit en steken we onze kantoren in een nieuw kleedje. In 2019 overlijdt vader Gilbert. In zijn naam gaan we verder met dezelfde passie en gedrevenheid die van Dekerf al 60 jaar een begrip maakt in onze regio. De volgende generatie staat al klaar.

Vandaag

Kantoor Dekerf & Partners is een dynamisch familiebedrijf in de financiële en verzekeringssector. Ons enthousiast team staat elke dag voor u paraat. Met een persoonlijke aanpak en gerichte totaaloplossingen voor iedere klant. Als onafhankelijke makelaar vinden we telkens het product dat past bij uw behoeften.

Onze aanpak

#1  U vertelt uw verhaal.

#2   We bekijken uw situatie. Bent u al klant? Dan nemen uw huidige contracten onder de loep.

#3  We analyseren alle informatie.

#4  We zoeken oplossingen op uw maat en bespreken ze met u.

#5   U ontvangt een rapport met uw producten.

#6  U kunt ons dag en nacht bereiken in geval van nood.

#7  Wij ontzorgen u en zetten de nodige stappen.

#8  We bekijken regelmatig of uw producten nog de beste zijn voor u. Indien nodig doen wij u een nieuw aanbod.

#9  Uw leven veranderde door een geboorte, huwelijk, verhuis …? Dan herbekijken we uw dossier.

Missie

We beschermen u in elke periode van uw leven – professioneel en persoonlijk. We helpen u om uw dromen te realiseren en een appeltje voor de dorst te sparen. Zo plannen we samen uw toekomst.

Visie

Als klant staat u centraal. We informeren, adviseren en bieden optimale oplossingen. Daarvoor rekent u op onze expertise en ons professionele netwerk. Zo bouwen we met u een langetermijnrelatie op, gericht op uw financiële stabiliteit. Dekerf & Partners is helemaal klaar voor de toekomst. U ook?

Waarden

Wij streven dagelijks naar kwaliteit. Daarbij komen onze ambitie en positivisme goed van pas. De tomeloze inzet, eerlijkheid en openheid van ons team is wat Dekerf & Partners tot een betrouwbare partner maakt.