Cliëntenavond met topspreker “advocaat Jef Vermassen”

Jef Vermassen is Vlaanderens bekendste advocaat,

die door de media het meest wordt geconsulteerd.

Meer dan 30 jaar lang werd hij beroepshalve geconfronteerd met
zowel moordenaars als hun slachtoffers.

Hij verdedigde hen in een 80-tal assisenzaken.

Inschrijven